AVIS LEGAL

POLÍTICA DE CANCELACIÓ

Si el client decideix anular una activitat i ho fa:

- amb més de 5 dies d'antelació es torna el 100% de la quantitat abonada menys les despeses de transferencies bancaries

- 3 i 5 dies d'antelació es torna el 50% de la quantitat abonada menys les despeses de transefrencies bancaries

- amb menys de 3 dies d'antelació no es torna la quantitat abonada.

Si Natura i Aventura decideix anular l'activitat i hi han motius per tornar la quantitat abonada, es tornarà el import menys les despeses bancaries ocasionades. 

CONDICIONS I TERMINIS GENERALS

Els participants assumeixen el risc que comporten els viatges en muntanya i no se'ls podrà indemnitzar en cas de modificacions d’horaris, de dates, d’itineraris, d’allotjaments, etc. Per seguretat dels participants, per motius propis al guia, o per qualsevol altre motiu, ens reservem el dret de modificar parcialment o amb totalitat el itinerari o el programa del viatge. Les condicions meteorològiques, el nivell físic o tècnic del participants, la salut dels participants, la situació política de la regió o país, són factors determinants a l’hora de modificar el programa. Aquestes modificacions poden generar reajustaments a nivell econòmic. Per part nostra, posarem tots els mitjans per preservar i assegurar el bon desenvolupament del viatge.

 

PATOLOGIES

Ens heu de comunicar qualsevol patologia, qualsevol problema de salut o altres problemes.

 

RESERVES

Es farà efectiva la reserva una vegada efectuat el pagament. Ens reservem el dret d'acceptar aquesta inscripció. En el cas que no hi hagin més places disponibles o que no s'arribi al mínim de participants es tornarà integralment el import de la reserva.

PROPIETAT INTELECTUAL Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES

Natura i Aventura l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / els formulari / s que apareixen a la nostra web es recolliran en fitxers que seran tractats amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament d’informació comercial la qual ira identificada com a tal. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit al nostre domicili social.

CONDICIONS GENERALS D'US D'AQUESTA WEB
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, d’ara endavant “el lloc web”. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

NEWSLETTER, OFERTES I PROMOCIONS
Natura i Aventura l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / els formulari / s de la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable es Natura i Aventura i seran tractades amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament , via correu electrònic, de la newsletter, així com de les ofertes, promocions, etc. de tots els nostres productes. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit al nostre domicili social

MODIFICACIONS
Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.

HIPERENLLAÇOS
Els hiperenllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONDICIONS D’ÚS
NATURA I AVENTURA l’informa que és titular del lloc web: www.naturaiaventura.ad

NATURA I AVENTURA notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és NATURA I AVENTURA  amb nº de comerç 917828 L, amb Numero de Registre Tributari F-037945-M i el propietari  és Patrick Périssé Vauzelle. La domiciliació comercial de NATURA I AVENTURA és Carretera de Montaup, Edifici Artiga, 2n 1a, AD100, Canillo, ANDORRA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: patrickperisse@hotmail.com

USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació per, accés a i ús dels llocs web de NATURA I AVENTURA atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de NATURA I AVENTURA., totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
La pàgina web de NATURA I AVENTURA. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per NATURA I AVENTURA. per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferts per NATURA I AVENTURA. contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.
A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
NATURA I AVENTURA. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
NATURA I AVENTURA. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, NATURA I AVENTURA. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.
NATURA I AVENTURA. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’accés a la web: www.naturaiaventura.ad no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
NATURA I AVENTURA. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

PUBLICITAT
La Web: www.naturaiaventura.ad podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.
NATURA I AVENTURA. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

MODIFICACIONS
NATURA I AVENTURA. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
NATURA I AVENTURA. informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de NATURA I AVENTURA., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, NATURA I AVENTURA., informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça mail: patrickperisse@hotmail.com aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
Demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a NATURA I AVENTURA. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa andorrana en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Andorra.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de NATURA I AVENTURA.
Així mateix, NATURA I AVENTURA. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’usuari i NATURA I AVENTURA. es regirà per la normativa andorrana vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i NATURA I AVENTURA., el batlle d'Andorra.

Natura i Aventura

 

T. (00376) 349542

patrickperisse@hotmail.com

© 2019 Natura i Aventura