top of page

Formació Seguretat i Allaus

FORMACIÓ BÀSICA. Nivell 1

Objectiu de la formació bàsica: 

-adquirir un mínim de coneixements sobre la muntanya hivernal

- aprendre a rescatar una víctima d'allau i organitzar els socors fins l'arribada de rescatadors professionals

 

Matí: 

Briefing i entrega de la documentació

Coneixement bàsic dels tipus de neus

Coneixement bàsic dels tipus d'allaus

Coneixement del BRA (butlletí de Risc d'Allau)

Anàlisi i gestió del grup

Conductes a tenir en cas d'allau

Coneixement del funcionament del DVA

Verificació del funcionament del DVA

Posicionament corporal del DVA

Protocol de verificació de grup DVA

Tarda:

Tècniques i pràctiques reals de recerca amb DVA

Tècniques de sondatge

Tècniques de palatge

Debriefing

Dates:  per confirmar segons demanda

FORMACIÓ AVANÇADA. Nivell 2

Objectiu de la formació avançada: 

- coneixer els elements naturals que influencien la formació de les allaus

- interpretació d'un BRA

- aprendre els mètodes d'ajuda a la decisió

- aprendre a rescatar vàries víctimes d'allau (multi-victimes)

 

Dissabte: 

Briefing i entrega de la documentació

Teorica sobre els elements naturals (exposicions, pendents, incidència solar,  vent, etc) i el metodes d'ajuda a la decisió.

Repàs sobre la formació bàsica (coneixements + recerca DVA per una sola víctima)

Coneixement de les tècniques específiques de recerca amb multi-víctimes

Diumenge:

Interpretar els elements naturals "in situ" i posar en practica els mètodes d'ajuda a la decisió

Tècniques i pràctiques reals de recerca amb multí-víctimes

Debriefing

Dates:  per confirmar segons demanda

Natura i Aventura

 

T. (00376) 349542

patrickperisse@hotmail.com

© 2023 Natura i Aventura

bottom of page